آب معدنی

آب معدنی آبی است که نسبت به آبهای معمولی از نظر میزان مواد معدنی،

نوع مواد معدنی، گاز و همچنین درجه حرارت از سایر آبها تفاوت داشته باشد.

آب‌های معدنی، از چشمه‌های طبیعی یا چشمه‌هایی که مصنوعی ایجاد میشوند

به وجود می آیند و در همان سرچشمه در ظرفهای مخصوص پر شده و برای مصرف حمل میشود.

آب چشمه‌ها به‌طور کلی دارای نمک‌هایی هستند

که در موقع عبور آب از سطح زمین در آن حل شده باشد.

مقدار این نمک‌ها در آب‌های معدنی به‌ مراتب زیادتر و حداقل به یک در هزار می‌رسد.

ترکیبات

در این آب ترکیباتی مانند نمک‌های ید

ترکیبات آرسنیک ترکیبات گوگرددار و مواد رادیواکتیو و نظیر آن‌ها وجود دارد

که در آب معمولی نیست.

از آنجائیکه ترکیبات قشر زمین در نقاط مختلف، متفاوت می‌باشد،

ترکیبات آب‌های معدنی هم فرق می‌کند.

درمان با آب معدنی

استفاده از آب‌های معدنی، تاریخی بسیار کهن دارد

ولی استفادهٔ علمی از آب‌ها پس از شناخت اثرات درمانی آن‌ها در قرن اخیر تحقق یافته‌است.

آب‌های معدنی به روی بدن انسان یا مخصوصاً نواحی ویژه‌ای از بدن دارای اثراتی می‌باشد

که این اثرات در هنگام مصرف مستقیم از آب چشمه

(یعنی اولین نقطه‌ای که این آب ظاهر می‌شود) شدیدتر می‌باشد.

خواص

  1. درمان کمبود منیزیم در بدن
  2. کاهش فشار خون
  3. تنظیم گردش خون
  4. تقویت استخوان ها
  5. تقویت سیستم گوارشی