استاندارد های آب بطری

استاندارد های آب بطری

(BMC) پیش بینی کرده است که بزودی آب بطری

به دومین نوشیدنی پرطرفدار ایالات متحده بعد از نوشابه تبدیل خواهد شد.

این مقاله رویکرد FDA را برای تنظیم آب بطری خلاصه میکند

موضاتی مانند مقررات مربوطه، اختیارات قانونی،

الزامات مربوط به تنظیم آب بطری، بازرسی و نمونه برداری.

تنظیم آب بطری.

در ایالات متحده آب بطری و آب لوله کشی

توسط دو سازمان مختلف تنظیم و بررسی میشود (FDA) و (EPA)

(FDA) آب بطری شده را تنظیم میکند و (EPA)  آژانس حفاظت از محیط زیست

ایالات متحده آب لوله کشی را بررسی میکند.

دفتر آبهای زیر زمینی و آب آشامیدنی (EPA)  مقررات گسترده ای

در مورد تولید، توزیع و کیفیت آب آشامیدنی صادر کرده است،

از جمله مقررات مربوط به حفاظت از آب منبع،

بهره برداری از سیستم های آب آشامیدنی، سطوح آلاینده و الزامات گزارش.

(FDA) آب بطری را به عنوان غذا تنظیم میکند

همچنان مقررات خاصی را برای آب بطری شده

به عنوان 21 قانون فدرال (CFR21) وضع کرده است

از جمله مقررات استاندارد هویت که انواع مختلف آب بطری را تعریف میکند،

مانند آب چشمه و معدنی.

قابل ذکر است که آب بطری یکی از معدود غذاهایی است

که FDA) برای آن مقررات خاص (CGMP) یا چنین

استاندارد دقیق کیفیتی را تدوین کرده است.

(CFR21) این مقررات را تایید می کند که آب بطری ایمن و بهداشتی باشد.

شیوه های پردازشی که در مقررات CGMP به آن اشاره شده است

شامل حفاظت از منبع آب در برابر آلودگی، بهداشت در تاسیسات بطری،

کنترل کیفیت برای اطمینان از ایمنی باکتریولوژیکی و شیمیایی آب است.

نمونه برداری و آزمایش آب منبع و محصول نهایی

برای آلاینده های میکروبیولوژیکی، شیمیایی و رادیولوژیکی.

بطری‌سازان موظفند سوابق تأیید منبع و آزمایش

را برای نشان دادن به بازرسان دولتی حفظ کنند.

بررسی پایبندی به مقررات بخش 129

بخش مهمی از بازرسی های FDA از کارخانه های آب بطری است.