انبار آب معدنی

انبار آب معدنی

انبار آب معدنی با حجم 100 هزار پالت

نسل جدید انبارها جهت استفاده بهینه از فضا

جهت مجموعه هایی که محدودیت فضای انبار

آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه، دوغ، آب میوه و دیگر محصولات

در هر سازمان ، بخشهای زیادی وجود دارند که باید با سایر بخشها همکاری نزدیکی داشته باشند.

در ساخت ، نگهداری و بهره برداری باید به عنوان شریک زندگی کنند.

یکی دیگر از مشارکتهای حیاتی فروشگاههای نگهداری و نگهداری است.

برای دستیابی به سطح بالای اثربخشی نگهداری ،

هیچ چیز مهمتر از دریافت قطعات مناسب برای نگهداری افراد در زمان مناسب نیست.

در حالی که مشارکت تعمیر و نگهداری / فروشگاهها بسیار مهم است ،

توسعه و حفظ آن دشوار است زیرا نیاز به نظم و عزم و اراده از طرف هر دو طرف دارد.

در این مقاله مسئولیت های تعمیر و نگهداری و فروشگاه ها برای موفقیت توضیح داده شده است.

بسیاری از عملیات فروشگاه های تعمیر و نگهداری بی اثر هستند.

به نظر می رسد با نگه داشتن قفل ساختمان ، تمرکز بیشتر بر روی امنیت است ،

اجازه نمی دهد افراد تعمیر و نگهداری قطعات را جستجو کنند و به طور کلی از تلفات جلوگیری می کنند.

بعضی اوقات اهداف فروشگاه ها کاملاً از اهداف همگام سازی خارج است.

به عنوان مثال ، فروشگاه ها ممکن است بدون درک عواقب آن ، روی کاهش موجودی تمرکز کنند.

من مواردی را مشاهده کرده ام که فروشگاه ها از خرید گزارش می دهند ،

که به نوبه خود گزارش خود را به سازمان تهیه شرکت می دهند.

ساختاری که فروشگاه ها را به گونه ای سازمانی از مشتری خود دورتر می کند ، همواره مشکلات خدماتی را ایجاد می کند.

برای تهیه تصویری از فروشگاه های تعمیر و نگهداری موثر ،

مهم است که از اصول جامد شروع شود.