فروش اینترمیکس کرونس

 

سازنده :

ساخت المان کمپانی کرونس

ظرفیت تولید :

باظرفیت ۱۸هزازلیتر در ساعت

نوع محصول :

برای میکس کردن نوشابه،ماالشعیر وابمیوه میباشد