خطوط تولید آب (Lithia)

خطوط تولید آب (Lithia)

(Lithia water) نوعی آب معدنی است که دارای نمک های لیتیوم مانند کربنات، کلرید یا سیترات لیتیوم است.

آب چشمه (Lithia) از یک چشمه شفابخش باستانی سرخپوستان بومی آمریکا سرچشمه می گیرد

که هزاران سال مردم برای نوشیدن آب سالم به آن سفر می کردند.

آب معدنی های (Lithia) بسار نادر هستند.

تاریخ

بین دهه 1880 و جنگ جهانی اول، مصرف آب معدنی (Lithia) در بطری رایج بود.

یکی از اولین آب‌های (Lithia) که به صورت تجاری در ایالات متحده فروخته شد، در سال 1888 در (Georgia (Lithia Springs، بطری شد.

در این دوران، تقاضا برای آب معدنی (Lithia) افزایش یافت.

با این حال، تنها تعداد کمی از آنها آبهای چشمه لیتیا طبیعی بودند.

اکثر برندهای آب لیتیای بطری شده، بی کربنات لیتیوم را به آب چشمه اضافه کردند و آن را آب لیتیا نامیدند.

با شروع جنگ جهانی اول و تشکیل آژانس جدید امنیت غذایی دولت ایالات متحده، بطری های آب معدنی (Lithia) تحت نظارت قرار گرفتند.

آژانس جدید جریمه های زیادی را علیه بطری های آب معدنی به دلیل برچسب نادرست، معرفی نادرست و محصولات تقلبی وضع کرد.

این اقدامات دولت و تبلیغات آنها، باعث شد مردم آمریکا اعتماد و علاقه خود را به آب معدنی بطری از دست بدهند.

نسخه اولیه کوکاکولا که در فواره های نوشابه داروخانه ها به نام لیتیا کوکا موجود بود، مخلوطی از شربت کوکاکولا و آب چشمه لیتیا بود.

نوشابه (Seven up) در زمان فرمولاسیون آن در سال 1929

به دلیل داشتن لیتیوم سیترات (Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda) نام گرفت.

این نوشیدنی یک داروی ثبت اختراع بود که به عنوان درمان خماری به بازار عرضه شد.

لیتیوم سیترات در سال 1948 از نوشابه (Seven up) حذف شد.

سایر برندهای

آب معدنی (Lithia) دارای انواع مختلفی می باشد  از جمله:

Lithia Spring Water, نام تجاری آب لیتیا طبیعی است، که از سال 1888 از چشمه لیتیا، در جورجیا تامین می شود.

Londonderry Lithia، برندی از آب لیتیا بطری شده است که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به بازار عرضه شد.

Gerolsteiner، یک آب گازدار طبیعی است که در ترکیبات خود 0.13 ppm لیتیوم دارد.

Buffalo Lithia Water، نام تجاری آب لیتیا بطری شده از بوفالو لیتیا اسپرینگز، ویرجینیا است.