خط تولید آب معدنی کرونس Krones

خط تولید آب معدنی کرونس Krones

 با ظرفیت 6000 بطری در ساعت

 • دستگاه بادکن:

 • ساخت کمپانی کاسمه kosme بادو قالب چهارکویت برای تولیدبطریهای یک ونیم لیتر ونیم لیتر ساخت کشور ایتالیا باکمپرسورهای تولید هوای فشرده تولید باد 40 بار و برای تولید باد 10 بار ساخت کشور آلمان کمپانی کیزر

  ماشین تولید بطری

 • ایر کانوایر :

 •  انتقال دهنده بطری بوسیله دمنده هوا ساخت کشور کرونس آلمان

 • تری بلوک:

 •  فیلر با 32 نازل ساخت شرکت کرونس آلمان شایان ذکر است فیلر یا پرکن قابلیت گاز دار کردن محصول را دارد.

  فیلر پرکن کرونس

 • چکمت:

 • یا بررسی کننده سطح آب بطری ودرب بطری ساخت کرونس دستگاه نامبرده  (چکمت) اگر بطریهای پرشده از آب با سطح استاندارد محصول همخوانی نداشته باشد  کم یا زیاد باشد و بطری بدون درب را از خط تولید خارج میکند.

  بررسی کننده بطری

 • باتل کانوایر :

 •  انتقال دهنده بطری پرشده بین پرکن فیلر و لیبل ساخت کشور آلمان

 • دستگاه لیبل زن:

 • ساخت کمپانی کرونس آلمان

 • کانوایر انتقال دهنده بطری:

 • بین دستگاه لیبل زن و دستگاه شیرینک بسته بندی ساخت کمپانی کرونس آلمان میباشد

 • دستگاه شیرینک:

 •  بسته بندی با دستگاه تونل ساخت کمپانی کتنر کرونس آلمان

 • کانوایر انتقال دهنده:

 • بسته های آب معدنی ساخت کمپانی کرونس آلمان میباشد.

      سال ساخت تمام دستگاهها 2004 میلادی میباشد

خط تولید آب معدنی کرونس Krones

Fresh technology for a refreshing thirst-quencher

Still or sparkling? Pure or aromatised? PET or glass? Standard bottles, special-shaped containers or lightweight design? As the multiple choice shows: not all waters are the same; it’s a mutable, multifaceted product. And because as such it poses highly individualised requirements for the production process involved, the water fillers from Krones are endowed with different talents. So each water gets precisely the technology it needs.