خط تولید و ماشین آلات آشامیدنی

خط تولید و ماشین آلات آشامیدنی

خط تولید و ماشین آلات آشامیدنی

تولید

هرگونه کالایی که وابستگی به مصرف آب داشته باشد در کشور ما دیگر توجیه اقتصادی ندارد

و چنین نظامی باید تغییر کند و با شرایط جدید سازگار شود.
مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو دیروز در نخستین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم

با بیان مطلب فوق و با اشاره به تشدید بحران آب در کشور گفت:

تغییر اقلیم یعنی تغییرات بلندمدت شرایط آب و هوایی که همه ابعاد زندگی انسان ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.
به گفته چیت چیان، این تغییر می تواند حتی تهدیدی برای زندگی نسل حاضر و نسل های آینده باشد.
وی بیان داشت:

دلیل اصلی تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گلخانه ای عنوان می شود که می تواند به پدیده هایی نظیر خشکسالی ها

وقوع طوفان‌های مختلف و سیلاب ها و … منجر شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه در مقایسه با دو دهه گذشته کاهش ۱۰ درصدی بارش ها در کشور مشاهده می شود

افزود: حدود ۵ر۱ درجه دمای کشور افزایش یافته و این مساله ۲۵ میلیارد مترمکعب تبخیر منابع آب و از دسترس خارج شدن آنها را به دنبال داشته است.
وی گفت: افزایش ۲۰ درصدی روان آب ها، کاهش ۱۵ درصدی حجم آب های زیرزمینی،

کاهش بارش برف در قیاس با باران

بالارفتن ۲۰۰ متری خط تراز برف در ارتفاعات و کاهش پایداری

منابع برف و افزایش تعداد دفعات باران های غیرموثر کمتر از پنج میلیمتر از جمله نشانه های این تغییر اقلیم در ایران است.

این عضو کابینه دولت افزود:

در نتیجه این پدیده

امروز در اغلب شهرهای بزرگ کشور با مشکل تامین آب شرب مواجه ایم و با رشد جمعیت و کاهش بارش ها این موضوع پیچیده تر شده است.
وی اظهار داشت:

بروز این پدیده ها در استان های خوزستان، فارس و هرمزگان زندگی مردم را تحت فشار قرار داده است.

خط تولید و ماشین آلات آشامیدنی