خواص آب

خواص آب

آب مایع در دماها و فشارهایی است که برای زندگی مناسب ترین است.

به طور خاص ، در فشار استاندارد 1 اتمسفر ،

آب مایع بین 0 تا 100 درجه سانتیگراد (32 و 212 درجه فارنهایت) است.

با افزایش فشار ، نقطه ذوب کمی کاهش می یابد

که در حدود 5 درجه سانتیگراد (23 درجه فارنهایت)

در 600 اتمسفر و 22 درجه سانتیگراد (8 درجه فارنهایت) در 2100 اتمسفر است.

این اثر به عنوان مثال مربوط به اسکیت روی یخ ، دریاچه های مدفون قطب جنوب

و حرکت یخچال های طبیعی است.

در فشارهای بالاتر از 2100 اتمسفر ، نقطه ذوب به سرعت دوباره افزایش می یابد ،

و یخ چندین شکل عجیب و غریب را می گیرد که در فشارهای پایین وجود ندارد.

افزایش فشار تأثیر چشمگیرتری در نقطه جوش دارد

یعنی حدود 374 درجه سانتیگراد (705 درجه فارنهایت) در 220 اتمسفر.

این تأثیر از جمله موارد دیگر ، دریچه های گرمابی و گرمایش آب های عمیق در دریا ،

پخت و پز فشار و طراحی موتور بخار مهم است.

در بالای کوه اورست ،

جایی که فشار اتمسفر در حدود 0.34 اتمسفر است ،

آب در دمای 68 درجه سانتیگراد (154 درجه فارنهایت) جوش می آورد.

در فشارهای بسیار کم (کمتر از 0.006 اتمسفر) ،

آب نمی تواند در حالت مایع وجود داشته باشد

و مستقیماً از طریق جامد شدن به جامد به گاز منتقل شود .

پدیده ای که در خشک کردن یخ مواد غذایی مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

در فشارهای بسیار بالا (بالاتر از 221 اتمسفر) ،

حالت های مایع و گاز دیگر قابل تشخیص نیستند ، حالتی به نام بخار فوق بحرانی.

آب همچنین با بیشتر مایعات تفاوت دارد زیرا با یخ زدن چگالتر می شود.

حداکثر چگالی آب به شکل مایع آن (در 1 اتمسفر)

1000 کیلوگرم بر متر مکعب (62.43 پوند در متر مربع).

که در دمای 3.98 درجه سانتی گراد (39.16 درجه فارنهایت) رخ می دهد.