فیلر شیشه مایر

فیلر شیشه مایر

(Meyer glass filler) فیلر شیشه مایر آمریکا یکی از بهترین پرکن های شیشه جهان بهمراه دربند

شیشه شور شیشه نو آکبند بهمراه گارانتی

با ظرفیت 16 هزار شیشه در ساعت

شرکت فلات قاره باسالیان سابقه مدیران این مجموعه و با توجه به نیاز روز افزون صنایع آشامیدنی

همچنین توسعه کارخانه جات برآن شد، پایگاهی جهت رفع نیازشما مدیران این صنعت بزرگ (کشور عزیزمان ایران) ایجاد نماید.

در طول این سالیان توانستیم با شرکتهای صاحب نام همکاری نماییم که این مهم خود برگ زرینی بر افتخارات این مجموعه است ، حال مسروریم برای اثبات گفتارمان تعدادی از شرکتهایی که بوسیله تجربیات شان توانستیم در جهت رشد و تعالیمان بهره بریم به عرض شما کارآفرینان عزیز برسانیم .

کوکا کولا ( مشهد) پپسی (مشهد) عالیس (چناران) زمزم (مشهد) بهرنگ (مشهد) پادراتوس (قوچان) نوشین صنعت (نیشابور) زرینه کویرپارسیان (کرمان) گلنوش سبز (کرمان) ایران کولا (ایرانشهر) دزنوش (دزفول) نوشین آذر (میانه) خوشگوار آسیا (قزوین) خوشگوار عرشیا (قزوین)  گلنوش (کرج) ترنج نوش (کرج) زمزم (ارومیه) دوشینه (ساری) دشت ناز (ساری) پویا نوش (قائمشهر) زمزم (تهران) طعم نوش (هشترود) پپسی (شیراز) پپسی (تهدان) خوشگوار (اصفهان ) زمزم (اصفهان) شهد گل شرق (تهران) البرز پلور (پلور) نوش آوران (قزوین) کاله (آمل) کاله (تهران) میهن (تهران) شیرین عسل (تبریز) چشمه بهشت (تبریز) سوپر کولا (افغانستان) پپسی (افغانستان) آریا کولا (افغانستان) شهداب (افغانستان) تولکن (ترکمنستان) آرچالیک (ترکمنستان)  ناردین (عراق) سلسبیل (عراق) الماس آبی (عراق) چپاو (عراق) ریف (عراق) الکوثر (عراق) میسپ (روسیه)