ماءالشعیر :

در مورد ماءالشعیر یا کوشاب می توان گفت ، فرآورده اي گاز دار و غیر الکلی است که از مالت جو ومواد افزودنی مجاز بدون مرحله تخمیر الکلی تهیه می شود ( در این مورد در بحث روش تولید بطور کامل صحبت خواهد شد) . رنگ ماءالشعیر با کیفیت ، طلایی و شفاف است و چگالی آن تقریباً برابر آب است چرا که حدود 80 % ماءالشعیر را آب تشکیل داده است . ماءالشعیر به علت دارا بودن مواد مغذي در مقابل نور وگرما آسیب پذیر است.  به همین دلیل براي جلوگیري از فعل و انفعالات شیمیایی مایع ماءالشعیر در شیشه هاي رنگی بسته بندي می گردد. همچنین می بایست ماءالشعیر را در جاي خنک و دور از نورخورشید نگهداري نمود که در این صورت تا یکسال پس از تاریخ تولید قابل نگهداري می باشد. برخلاف نوشابه هایی که امروزه در بازار به وفور یافت می شود و طرفداران زیادي هم دارد و هر یک به خاطر داشتن مواد قندي و کالري زیاد براي همه افراد بخصوص افراد کم تحرك و مسن زیان آور بوده و سبب چاقی می گردد.
ماءالشعیر که نوشیدنی بالطبع خنک و گرفته شده از مواد طبیعی ( جو و مالت جو) است خواص مفید آن در ادامه اشاره خواهد شد ، از استقبال خوبی در گذشته برخوردار نبوده است . با توجه افزایش اهمیتی که سلامتی در چند سال گذشته براي مردم پیدا کرده است و نیز هشدارهایی که در مورد استفاده از نوشابه هاي موجود داده شده است ، گرایش مردم به سوي استفاده از نوشیدنیهاي طبیعی ازجمله آبمیوه و ماء الشعیر روزبه روز بیشتر شده، بطوریکه در کشورهاي دیگر شاهد تأسیس اینگونه مراکز و یا انجام طرحهاي توسعه در کارخانجات موجود هستیم . در کشور ما نیز علاوه بر وجود  این طرح در زمره اولویتهاي وزارت صنایع و معادن، شاهد راه اندازي کارخانجاتی در این زمینه نیز هستیم .
همچنین کارخانجاتی که محصولات دیگري به جز ماءالشعیر ولی در رابطه با مایعات آشامیدنی نظیر دوغ و نوشابه تولید می کنند ، طرحهاي توسعه اي جهت تولید ماء الشعیردر نظر گرفته اند که برخی از به بهره برداري نیز رسیده است . علاوه بر این مطالب ، واردات ماءالشعیر با مارکهاي متنوع در سالهاي نشانه افزایش تمایل مردم به مصرف اینگونه نوشیدنی است که با وجود قیمتهایی بالاتر از محصولات داخلی ، با استقبال عمومی همراه بوده
ماءالشعیر که ترکیبی از موادي مانند آب ، شکر ، گاز کربنیک ، اسیدهاي خوراکی و عصاره مالت است اسیدهاي آمینه و قند C یا ریبوفلووین و مقداري ویتامین B یا تیامین ، 2 B مثل 1 B ویتامینهاي مالتوز می باشد که این مواد مقوي بودن این مایع را نشان می دهد . از خواص طبی ماءالشعیر بعنوان مثال اثرات مثبت آن بر روي کلیه ها بر کسی پوشیده نیست .

www.falateghareh.com

طبقه بندي محصول :

ماءالشعیر در بسته بندیهاي مختلف داراي ترکیبات استاندارد، بدون الکل و کربنات دار تهیه می شود .

-خواص ماءالشعیر :

ماءالشعیر از لحاظ ارزش غذایی به نوشابه هاي گازدار دیگر ارجحیت دارد و داراي خواص گوناگون به شرح ذیل می باشد :

1- انواع ویتامین هاي گروهB  و ویتامینC موجود در آن در حدود 20 میلیگرم در لیتر می باشد که مجموع ویتامینC لازم براي بدن را تأمین می نماید.    اثرات مثبت آن بر روي کلیه ها بر کسی پوشیده نیست .

2 – املاح مختلف بخصوص فلزاتی مانند کلسیم و نیز فسفر را به حد کافی دارا می باشد .
3 – به علت دارا بودن اسیدهاي مختلف ، قند ، ویتامین ها و بویژه املاح و فلزات مفید در پیشگیري از برخی بیماریها ، ضدعفونی کردن روده ، هضم غذا
و نیز رفع خستگی مؤثر است .
4 – نوشیدن آن براي رفع بعضی از سنگهاي کلیوي مطلوب می باشد .

www.falateghareh.com

استاندارد و و یژگی های عصاره مالت

عصاره مالت شربت تغلیظ شده مالت می باشد که عمدتاً از مالت جو تهیه می گردد. این محصول دردنیا معمولاً با غلظت هفتاد الی هشتاد درصد مواد قندي تولید می گردد . خصوصیات استاندارد این محصول برای موارد ویژه متفاوت بوده و استاندارد مورد مصرف در ایران داراي مشخصات زیر می باشد:

درصد عصاره             78 الی 81 درصد
رنگ عصاره                5 الی 95/ 5
اسیدتیه ماکزیمم                    3/ 1
اندیس رفراکت           14/921-14/901
درصد پروتئین                     2 الی 5
درصد احیاء کننده          55 % برحسب مالتوز

ویژگیهای ظاهری ماءالشعیر :

ویژگیهای ظاهری ، فرآورده باید کاملاً شفاف ، زلال و بدون هر گونه ذرات معلق و رسوب باشد.

طعم و بو : فرآورده باید دارای طعم و بوی مالت و طعم دهنده هاي ویژه خود بوده و بدون هر گونه طعم وبوي خارجی ، ترشیدگی ، کپک زدگی و سوختگی باشد.

رنگ : رنگ فرآورده ها باید از زرد کهربایی تا قهوه اي کمرنگ با قدرت رنگ ویژگیهاي مربوطه باشد.

مالت : مالت مورد مصرف در فرآورده باید داراي ویژگیهاي زیر باشد.

طعم و بو : مالت باید داراي طعم و بوي طبیعی مخصوص بوده و بدون طعم و بوي خارجی باشد .

رنگ : رنگ مالت باید 40 – 25  برحسب  EBC  (European Brewery Convertion ) باشد.

استاندارد و ویژگی های ماءالشعیر

استاندارد نوشابه های گاز دار مالت ( کوشاب) نخستین بار در سال 1361 توسط کمسیون فنی نوشابه های گاز دار صنایع غذایی تهیه شد . این استاندارد براساس پیشنهادهاي رسیده و بررسی وتایید شوراي عالی استاندارد براي سومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت . براي حفظ همگامی و هماهنگی با
تحولات و پیشرفتهاي ملی و جهانی در زمینه هاي صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهاي ملی ایران مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادي که براي اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود در تجدید نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت .در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهاي جامعه درحد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهاي صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها ، نمونه برداري و روشهاي آزمون بسته بندي، نشانه گذاری نوشابه های گازدارمالت می باشد.

www.falateghareh.com