ماشین آلات تولید آب

ماشین آلات تولید آب

ماشین آلات تولید آب

چگونه بر ترس خودغلبه کنیم؟

1. ترس را بپذیرید

با علم به این‌که انسان هستید و ترس نیز بخشی طبیعی از وجود شماست،

با جرئت بیشتری پذیرای ناشناخته‌ها خواهید بود و از فرصت‌های پیش رو بهره خواهید برد.

پس اولین گام برای غلبه بر ترس، پذیرش ترس است.

2. ترس را بشناسید

با شناسایی ترس‌ها،

یک گام به غلبه بر ترس نزدیک‌تر خواهید شد. بعد از شناسایی ترس می‌توانید به منبع اصلی ترس نگاه کنید و برای مقابله با ترس چاره‌اندیشی کنید.

3. عواقب تسلیم شدن در برابر ترس را یادداشت کنید

وقتی به ترس ببازید چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

چه احساسی خواهید داشت؟ چه چیزهایی را از دست خواهید داد؟

آیا ارزش دارد قید تمام اهداف و آرزوهای خود را بزنید فقط به خاطر اینکه نمی‌خواهید بر ترس خود غلبه کنید؟

ماشین آلات تولید آب
4. مزایای غلبه بر ترس را یادداشت کنید

چه حسی دارد که فقط پیش بروید و اهداف و آرزوهای خود را دنبال کنید؟

وقتی به اهداف و آرزوهای خود برسید چه چیزی نصیب‌تان می‌شود؟

اگر اشتباهات و موانع، گام‌هایی ضروری در مسیر موفقیت باشند چه؟

اگر مشکلاتی که سر راهتان قرار گرفته نعمتی در جامه‌ی مبدل باشند چه؟

5. از تجربیات موفق گذشته خود به عنوان مرجع استفاده کنید

زمانی را که موفق شدید به خاطر آورید. برای کسب موفقیت چه کار کردید؟

از چه راهکار یا شیوه‌ای بهره بردید؟ چه فرد یا افرادی شما را در مسیر موفقیت یاری کردند؟

وقتی به اهداف خود رسیدید چه حسی داشتید…؟!

اگر زمانی که ناا‌مید و بی‌انگیزه هستید اصرار کنید به کارتان برسید،

ممکن است همان اشتباهاتی را تکرار کنید که مانع موفقیت شما می‌شوند.

به‌ جای آن، می‌توانید یک روز به خود مرخصی دهید تا انرژی بگیرید و ذهن‌تان را پاک کنید.

ماشین آلات تولید آب