دستگاه بادکن سیپا

ظرفیت:

6000بطری در ساعت

سال ساخت :

دستگاه ۲۰۰۹ میباشد.

تعداد کویته :

۴ کویته خطیSFL

 کمپرسور :

(AF (Oil Free

وضعیت :

در حال کار

متعلقات و چیلر Frigo