ماشین تولید بطری پت PET

ماشین تولید بطری پت PET

ماشین تولید بطری پت PET

افراد خارق العاده زندگی من
هر کدام از ما زمانی را تجربه کرده ایم که بیش از حد به کمک و راهنمایی و حمایت نیاز داشته ایم و آن را از دیگران دریافت کرده ایم …

و شاید بعد از مدتی آن ها را فراموش کرده باشیم
چه بسا آن شخص معلم، مربی، دایی، عمه، دوست یا هم کلاسی ما بوده است شاید هم یک پزشک، پرستار یا…
کسی که روزی کار فعلی ات را به تو معرفی کرده است
کسی که تو را با شریک زندگی ات آشنا کرد
کسی که در انتخاب رشته ات کمکت کرد
کسی که وقتی خیلی غمگین بودی بهت امید داد
کسی که اصلا او را نمیشناختی آرام و بی صدا آمد کمکت کرد و رفت …

خوب فکر کن
میدانم از نوشتن نامشان خسته میشوی اما هنوز ادامه دارند درست است

آدمهایی بی نظیری که بدون توقع کمکت کردند و تو آنچه اکنون هستی و داری را مدیون آنها هستی..

امروز میخواهم درباره آدم های شگفت انگیز زندگی ات فکر کنی آنها را بیاد بیاور و از آنها سپاسگزار باش که بودند

و روزی دست تو را گرفتند

سپاسگزار باش که هستند …
میخواهم برای هر کدام یک نامه کوچک بنویسی و در آن شرایطی که داشته ای

و آن شخص چطور به تو کمک کرده را بنویسی و از او تشکر کنی
اگر اکنون هم در شرایطی هستی که به آنها یا کسی مثل آنها در زندگی ات نیاز داری …
این کار میتواند راه را برای ورود آنها به زندگی ات باز کند……..

تاکید دایم بر پس‌انداز کردن و صرفه ‌جویی ماهانه دارید
2⃣ وابسته به یک درآمد ثابت و مشخص مانند حقوق ماهیانه هستید.
3⃣ سرمایه گذاری در حوزه های مختلف سرمایه را شروع نکرده اید.
4⃣ خرید‌هایی را انجام می دهید که قادر به پرداخت آن در شرایط عادی نیستید.