مهر تأیید استاندار تهران بر کیفیت آب شرب پایتخت

استاندار تهران با بیان “کیفیت آب شرب تهران و رویکرد آبفا برای رصد مستمر آب شرب تهران از نظر کیفیت مورد تأیید استانداری است”، گفت: توجه به سلامت و بهداشت جامعه همواره در اولویت استانداری تهران بوده و هست.

سیدحسین هاشمی  اظهار داشت: تکمیل تأسیسات و شبکه‌های فاضلاب یکی از اولویت‌های شهر تهران و این استان است؛ در جلسات مشترکی که با مسئولان آب و فاضلاب استان و همچنین مسئولان وزارت نیرو داریم، مسائل مربوطه را بررسی می‌کنیم.
وی افزود: استانداری پیگیر تکمیل تأسیسات فاضلاب تهران است چرا که این مسئله به ارتقای زیرساخت‌های شهری به‌خصوص در بُعد سلامت جامعه، مربوط است.
استاندار تهران با تأکید بر “هیچ گزارشی از ورود پساب تصفیه نشده فاضلاب به زمین‌های کشاورزی جنوب تهران نداشته‌ایم”، گفت: معاونت‌های مربوطه در استانداری در تعاملی تنگاتنگ با شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان تهران و همچنین مسئولان آب و فاضلاب استان، این‌گونه مسائل را رصد می‌کنند و اگر گزارشی در این زمینه ارائه شود، بدون شک با اولویت و بدون از دست دادن وقت به آن رسیدگی می‌کنیم.
هاشمی با بیان “کیفیت آب شرب تهران و رویکرد آبفا برای رصد مستمر آب شرب تهران از نظر کیفیت مورد تأیید استانداری است”، خاطرنشان کرد: توجه به سلامت و بهداشت جامعه همواره در اولویت استانداری تهران بوده و هست./ تسنیم