ما اینجا هستیم تا به شما خدمت کنیم

شرکت فلات قاره با اتکا به دانش مشاوران و تیم های فنی داخلی و خارجی خود جهت انتقال دانش فنی و ارائه جدیدترین تکنولوژی های روز جهان در صنعت آشامیدنی با افتخار همراه شما کارآفرینان گرامی صنعت آشامیدنی کشور است، تا قدردان تلاش بی پایان شما در سنگر تولید باشیم.

شرکت SERAC فرانسه

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی توسط شرکت SERAC فرانسه

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی شرکت SERAC فرانسه

TETRA PACK سوئد

نصب و راه اندازی ماشین آلات پروسس توسط شرکت TETRAPACK سوئد

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات پروسس شرکت TETRAPACK سوئد

شرکت SIDEL فرانسه

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی توسط شرکت SIDEL فرانسه

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی شرکت SIDEL فرانسه

شرکت KHS آلمان

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی توسط شرکت KHS آلمان

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی شرکت KHS آلمان

شرکت KRONES آلمان

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی شرکت KRONES آلمان

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات پروسس توسط شرکت KRONES آلمان

شرکت SMI ایتالیا

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی توسط شرکت SMI ایتالیا

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی شرکت SMI ایتالیا

شرکت Netstal سوئیس

نصب و راه اندازی ماشین آلات تولید پریفورم شرکت Netstal سوئیس

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات تولید پریفورم شرکت Netstal سوئیس

شرکت PE ایتالیا

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی توسط شرکت PE ایتالیا

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی شرکت PE ایتالیا

شرکت Husky کانادا

نصب و راه اندازی ماشین آلات تولید پریفورم Husky کانادا

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات تولید پریفورم Husky کانادا

شرکت SACMI ایتالیا

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی شرکت SACMI ایتالیا

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی شرکت SACMI ایتالیا

شرکت UNION دانمارک

نصب و راه اندازی ماشین آلات تولید گاز دی اکسید کربن توسط شرکت UNION دانمارک

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات تولید گاز دی اکسید کربن شرکت UNION دانمارک

شرکت GEA آلمان

نصب و راه اندازی ماشین آلات پروسس توسط شرکت GEA آلمان

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات پروسس شرکت GEA آلمان

شرکت REDA ایتالیا

نصب و راه اندازی ماشین آلات پروسس توسط شرکت REDA ایتالیا

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات پروسس شرکت REDA ایتالیا

شرکت OMVE هلند

نصب و راه اندازی دستگاه های پایلوت ساخت توسط شرکت OMVE هلند

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی دستگاه های پایلوت ساخت شرکت OMVE هلند

شرکت TMG ایتالیا

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی توسط شرکت TMG ایتالیا

Your Content Goes Here

نصب و راه اندازی ماشین آلات بسته بندی شرکت TMG ایتالیا

به خانواده مشترکین رضایتمند ما بپیوندید