کارخانه آب معدنی Malvern

کارخانه آب معدنی Malvern

Malvern Water، نام تجاری آب بطری‌شده است که از چشمه‌ای در دامنه تپه‌های منطقه Malvern، در انگلستان به دست می‌آید.

 چشمه های این آب معدنی از سنگ گرانیتی بسیار سخت تشکیل شده است.

شکاف‌های سنگ، آب باران را نگه می‌دارند، که به آرامی از طریق آن نفوذ می‌کند و از چشمه‌ها خارج می‌شود.

چشمه ها به طور متوسط حدود 60 لیتر در دقیقه آب می دهند.

سرعت جریان به میزان بارندگی بستگی دارد و می تواند از 36 لیتر (8 گالن) در دقیقه تا بیش از 350 لیتر (77 گالن) در دقیقه متغیر باشد.

کارخانه بطری سازی محلی در (Colwall) حدود 12 میلیون لیتر آب در سال پردازش می کرد.

بازدیدکنندگان از کیلومترها اطراف با بطری‌های خالی رانندگی می‌کنند تا از تپه‌های کنار جاده به‌طور رایگان بطری های خود را پر کنند.

(Schweppes) در سال 1850 شروع به بطری کردن آب در مقیاس تجاری کرد و اولین بار برای فروش در نمایشگاه بزرگ سال 1851 عرضه شد.

این آب در طول اعصار توسط بسیاری از افراد مشهور به دلیل ارائه خواص درمانی و رفاهی مورد ستایش قرار گرفته است،

از جمله (Charles Darwin) و (Charles Dickens) که هر دوی آنها اغلب برای استراحت و نوشیدن از چشمه ها از شهر بازدید می کردند.

این آب به ملکه (Elizabeth) دوم نیز تامین می‌شد، زیرا در سال 1895 توسط شاهزاده Mary Adelaide، 

و بعداً در سال 1911 توسط پادشاه (George) پنجم حکم سلطنتی برای این آب صادر شد.

تجزیه و تحلیل دکتر (John Wall) از این آب معدنی در سال 1756 شروع شهرت ملی آن به عنوان یک مرکز هیدروتراپی بود.

چاه‌ها، چشمه‌ها و فواره‌های اطراف تپه‌های منطقه Malvern،

اکنون توسط انجمن (Malvern Spa) که در سپتامبر 1998 تأسیس شد، بازسازی و حفاظت شده‌اند.

Malvern Water، اکنون به طور انحصاری توسط شرکت (Holywell Malvern Spring Water) به دو صورت گازدار و بدون گاز بسته بندی می شود.

حق امتیاز

آب معدنی Malvern، توسط چندین پادشاه بریتانیایی نوشیده شده است.

ملکه الیزابت اول در قرن شانزدهم آن را در ملاء عام نوشید.

حکم سلطنتی توسط پرنسس مری آدلاید در سال 1895 و توسط پادشاه جورج پنجم در سال 1911 صادر شد.

ملکه ویکتوریا از سفر بدون این آب معدنی خودداری کرد و ملکه الیزابت دوم هر زمان که سفر می کرد این آب را با خود می برد.

کارخانه آب معدنی Malvern