وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/07/26وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/07/26 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين24,512,7211,605,522,383,67551,072,9012,545,917,104173,691,987,960,2495,655,125,815
2امارات متحده عربي19,901,293834,082,049,72026,516,6153,124,038,656124,436,618,517,4024,060,574,002
3هند16,974,177440,881,214,60414,171,9981,029,054,95735,908,106,530,1891,172,874,300
4جمهوري كره5,736,443404,596,322,76812,853,635825,063,80556,931,975,123,2001,852,226,852
5آلمان1,855,595376,020,403,94511,966,242681,482,07238,677,976,332,6921,260,649,486
6ترکيه6,951,700327,874,277,10710,407,691943,268,00947,086,450,593,9771,533,377,093
7تايوان837,72796,916,146,2213,114,277110,124,7147,837,711,393,724254,845,050
8فرانسه319,32384,049,097,5392,668,32981,030,87317,597,829,512,722571,977,515
9برزيل327,85280,140,938,2532,543,0981,072,735,58417,879,201,658,673581,671,348
10ايتاليا490,43073,584,649,7112,336,97881,178,70418,149,267,911,239590,923,680
11اسپانيا1,901,74062,496,613,2921,988,625150,932,8325,697,895,212,950185,793,295
12بلژيك167,95762,070,430,4551,969,66131,903,1015,406,037,342,729176,100,902
13سوئيس4,694,17861,081,718,2041,940,4571,733,657,10524,314,396,737,280790,896,099
14پاكستان1,861,26959,748,744,8991,906,499199,764,1816,129,191,679,500200,556,353
15سنگاپور6,528,98949,438,360,5091,571,403502,444,0489,015,799,641,467292,639,112
16ژاپن129,00543,467,917,4371,386,77534,214,1526,773,424,563,398220,299,353
17انگلستان85,29837,028,351,2891,176,132670,808,2087,986,036,708,682260,010,282
18فيليپين1,397,15233,957,073,2581,075,80784,352,8712,059,687,521,52167,004,662
19اندونزي1,380,64130,792,607,428978,061137,224,4422,478,473,622,09180,567,982
20هلند196,02230,267,557,336961,073984,673,87116,101,835,776,992523,388,322
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران