نام کالاتولید کنندهکمترین قیمت (ریال)قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)بیشترین قیمت (ریال)عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان37,83237,83237,83241834,3936567418
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان39,70839,70839,70863836,0994796638
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان39,70839,70839,70892436,0996534924
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان38,44438,95039,70850636,0991001506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732
پتروشیمی تندگویان36,70536,70536,70511033,369638110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان39,70839,70839,70819836,099957198
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان37,83237,83237,83230834,3933091308

www.falateghareh.com