نام کالا

تولید کنندهکمترین قیمتمیانگین قیمتبیشترین قیمتعرضه تنقیمت پایهتقاضا تن

حجم معامله تن

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان33.62233.62233.62288030.60213.255880

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825

پتروشیمی تندگویان32.42132.75333.334145232.1202046

1452

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732

پتروشیمی تندگویان32.66032.66032.6607729.6911518

77

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821

پتروشیمی تندگویان33.41433.90835.332187032.1204158

1870

آمار معاملات فیزیکی پتروشیمی در بورس کالای ایران