نام کالا

تولید کننده

کمترین قیمتمیانگین قیمتبیشترین قیمتعرضه تنقیمت پایهتقاضا تنحجم معامله تن
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان40.67640.67640.67670436.9795192704
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان40.67640.67640.67637436.9794488374
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG 732پتروشیمی تندگویان39.46439.46439.46419835.877946198
پلی اتیلن ترفتالات بطری  BG825

 

پتروشیمی تندگویان39.16439.86841.149286038.81337182860

منبع گزارش بورس کالا