نام کالا

تولید کننده

کمترین قیمتمیانگین قیمتبیشترین قیمتعرضه تنقیمت پایهتقاضا تنحجم معامله تن
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان38.55539.34340.516156237.51227391562
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویان39.37239.37239.372286039.37232011188
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825

پتروشیمی تندگویان39.37239.37239.372039.3724444

آخرین بروز رسانی : 22/10/95 – 16:41:58