نام کالا

تولید کننده

کمترین قیمتمیانگین قیمتبیشترین قیمتعرضه تنقیمت پایه

تقاضا تن

حجم معامله تن

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان35.15135.15135.15159431.9566853594

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان35.15135.15135.15122031.9562354220

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821

پتروشیمی تندگویان36.89536.89536.89544033.5414532440

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821

پتروشیمی تندگویان36.89536.89536.89570433.5416358704

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825

پتروشیمی تندگویان36.89536.89536.89555033.5413289550

آمار معاملات فیزیکی پتروشیمی در بورس کالای ایران