نام کالاتولید کنندهکمترین قیمتمیانگین قیمتبیشترین قیمتعرضه تنقیمت پایهتقاضا تنحجم معامله تن
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان33.70633.706`33.70688030.6429372880
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845پتروشیمی تندگویان33.41733.58034.23411032.431385110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان34.45834.53834.789127632.16133111276

آمار معاملات فیزیکی پتروشیمی در بورس کالای ایران