واردات ماشین آلات صنایع آشامیدنی

خط تولید

انرژی مثبت

www.falateghareh.com

فصل اول: قدرت من هستم

«من هستم» هایی که بر زبان می آورید، می‌تواند باعث موفقیت یا شکست شما شود. متأسفانه ما همیشه مرتکب اشتباه می‌شویم و از عبارات منفی استفاده می‌کنیم. در آینه نگاه می‌کنیم و با ناراحتی سرِ خود را تکان می‌دهیم و می‌گوییم: «من بسیار پیر هستم». بعضی از دوستان خود را می‌بینیم و احساس می‌کنیم آن‌ها از ما بااستعدادتر هستند و زیرِ لب با خود می‌گوییم: «من خیلی متوسط و معمولی هستم».قانون این است:

هر عبارت یا صفتی که به همراه دو کلمۀ من هستم بیاورید، بخشی از واقعیت شما در آینده می‌شود.

 هر صفت یا عبارتی که بین دو کلمه من هستم قرار دهید، به نحوی آن را به زندگی خود دعوت کرده‌اید و اجازه ورود به آن را داده‌اید.اما خبر خوب این است که،این شما هستید که تعیین می‌کنید چه عبارت و یا صفتی را بین دو کلمه من هستم قرار دهید.

فصل دوم: یا مثبت اندیش باش، یا ساکت شو!

جایگاه فعلی شما وابسته به کلام شما در گذشته است. کلمات مانند دانه هستند. هنگامی که شما کلمه‌ای را بر زبان می‌آورید، شما به آن جان می‌بخشید و اگر به گفتن آن ادامه دهید، در نهایت به واقعیت شما تبدیل می‌شود. خواه بدانید یا ندانید شما در حال پیشگویی آینده‌تان هستید. بر زبان آوردن جملات فوق‌العاده‌ای مانند: من خوشبخت هستم، من قوی هستم، من رویایم را تحقق می‌بخشم، تنها مثبت اندیشی صرف نیست. با گفتن چنین جملاتی، شما پیروزی و موفقیت خود را در آینده پبشگویی می‌کنید. همواره زندگی شما در جهت کلام شما حرکت می‌کند. اما متأسفانه اکثر مردم خلاف این را پیشگویی می‌کنند، آن‌ها می‌گویند: من هیچ‌وقت به موفقیت چشمگیری دست نمی‌یابم، هیچ‌وقت تناسب اندام خود را بدست نمی‌آورم، کسب و کار کِساد است، به احتمال زیاد اخراج می‌شوم. آن‌ها نمی‌دانند که با این کار در حال پیشگویی شکست خود هستند. به عبارت دیگر، آن‌ها شکست، متوسط بودن و کمبود را به زندگی خود فرا می‌خوانند…