تصفیه آب آشامیدنی

تصفیه آب آشامیدنی

مقالات اصلی: استانداردهای کیفیت آب تصفیه آب و آشامیدنی
تصویر تصفیه آب
تصویر فرآیند تصفیه آب. [1]
درمان برای تولید آب آشامیدنی مستلزم

حذف آلاینده ها از آب خام برای تولید آب است

که به اندازه کافی خالص برای مصرف انسان

و بدون خطر کوتاه مدت یا بلند مدت از هر گونه عوارض جانبی سلامتی باشد.

به طور کلی ، بیشترین خطرات میکروبی مربوط به مصرف آب است

که به مدفوع انسان یا حیوان (از جمله پرنده) آلوده شده است.

مدفوع می تواند منبع باکتری های بیماری زا ، ویروس ها ، تک یاخته ها و کرم های روده باشد.

[دستورالعمل های مربوط به کیفیت آب آشامیدنی].

موادی که در طی فرآیند تصفیه آب آشامیدنی از بین می روند ،

ضد عفونی کننده در تأمین آب آشامیدنی سالم از اهمیت

غیرقابل انکاری برخوردار است.

از بین رفتن پاتوژنهای میکروبی بسیار مهم است

و معمولاً شامل استفاده از مواد شیمیایی واکنش پذیر

مانند مواد جامد معلق ، باکتریها ، جلبک ها ، ویروس ها ، قارچ ها

و مواد معدنی مانند آهن و منگنز است.

این مواد همچنان به چندین کشور کم توسعه یافته

که دسترسی به تصفیه آب ندارند ، آسیب بزرگی وارد می کند.

اقدامات انجام شده برای اطمینان از کیفیت آب

نه تنها مربوط به تصفیه آب بلکه به انتقال و توزیع آن پس از تصفیه است

بنابراین مرسوم است که مواد ضد عفونی کننده

باقیمانده را در آب تصفیه شده نگه دارید تا آلودگی باکتریولوژیکی را در حین توزیع از بین ببرید.

آب تأمین شده با خصوصیات خانگی ، برای آب شیر یا سایر مصارف ، ممکن است قبل از استفاده ، اغلب با استفاده از یک فرایند درمانی درون خطی ، تصفیه شود. چنین درمان هایی می تواند شامل نرم شدن آب یا تبادل یونی باشد. بسیاری از سیستم های اختصاصی همچنین ادعا می کنند ضد عفونی کننده های باقیمانده و یون های فلزات سنگین را از بین می برند. [نیاز به استناد]