دستگاه تولید آب معدنی

دستگاه تولید آب معدنی

1- دستگاه بطري رديف كن ( آنسكرام بل )

– اين دستگاه جهت رديف كردن ظروف pet  تغذيه به دستگاه تري بلوك مورد استفاده قرار مي گيرد.

– دستـــگاه داراي Air Conveyer در قســـمـــت خــروجــي مـــي باشـــد.

– ظرفيت دستگاه معادل 10000 عدد بطري 5/1 ليتري در ساعت است.

– جــنـــس بــدنـــه استلـــنس استيـــل AISI 304   مي باشـــد.

– دستـگاه داراي اتاقك ايمني (حفاظ) با بدنه استنلس استيـل و طلق است.

– دستگاه داراي يك هاپر با نوار بالابر براي انتقال بطري بصورت فله به مخازن دستگاه آنسكرام بلر مي باشـد.

 2- دستگاه پركن ، دربند و بطري شوي روتاري ( تري بلوك 6- 24- 20)

– دستــگاه فوق كاملا اتوماتيــك است ودستـگاه پركن ، دربند و بطـري شوي همه برروي يك شاسي مي باشد.

– قسمــت بطــري شــوي داراي 20 فــك گيــرنــده بطــري بـوده و بـطــري  را در يــك مــرحلــه مي شــويد.

– قسمت پر كن داراي 24 نازل پركننده بطري مي باشد و سيستم پركن آن بصورت گراويتی ( ريزشی ) است.

– دربـــنــــدی داراي 6 هـــــد جــهت بستــن درب اســـت و کـــلاچ هــــدهاي آن از نوع مگــنتــي مي باشـــد .

– مکانیــزم دستــگاه فوق از نــوع Neck (گلوگيــر بطري) است.

3-دستگاه لیبل زن OPP

–  دســتــگـاه فــــوق كـامـــلا اتــومـاتـيــك  بـــوده  و بـه صـــورت  خـطـــي عــمــل مــي كـنـــد .

–  ليبل مورد استفاده بصورت رول بوده و از جنس پلاستيك با ضخامت 60-50 ميكرون مي باشد.

–  دستگاه جهت لیبل زدن بر روی بطری های گرد از جنس پلاستیک، شيشه، پلی اتیلن و pet طراحی شــده است.

–  نوع چســب استفاده شــده از نوع چســب hot melt خواهد بود.

4- شیرینگ پک پیوسته با سرعت بالا (اورلپ)

  • این دستگاه دارای سیستم ردیف کن تمام اتوماتیک می باشد
  • که می تواند بسته ها را دو یا سه ردیف بدون نیاز به کارگر فرم دهد
  • در ادامه حرکت بسته ها فیلم پلاستیک روی آنها کشیده شده است و وارد تونل می شود
  • سرعت دستگاه 30 بسته در دقیقه می باشد.

5- ایر کانوایر (ریل ارتباطی هوایی)

–  بدنه ریل و اتصالات ریل از استنلس استیل می باشد .

6- دستگاه ريل ارتباطی

7- سیستم تصفیه، انتقال و ضدعفونی آب جهت بسته بندی آب آشامیدنی

فيلترشنی:

فيلتركربن اكتيو:

ميكرو فيلتر 5 ميكرون:

ميكرو فيلتر 1 ميكرون:

8- پکیج RO