قیمت دستگاه

قیمت دستگاه

قیمت دستگاه

قیمت در ساده ترین مفهوم، وجهی است که بابت هر کالا یا خدمات از مشتری مطالبه می شود.

قیمت به مفهوم وسیع تر آن مجموع فوایدی است که مشتریان در قبال کسب مزایای داشتن

یا استفاده ای که از هر کالا یا خدمات می برند، به عرضه کننده می پردازند.

قیمت همواره یکی از عوامل تاثیرگذار بر انتخاب خریدار بوده است.

در دهه های اخیر عوامل غیر قیمتی اهمیت روزافزونی پیدا کرده اند.

البته، قیمت کماکان به عنوان مهمترین رکن تعیین کننده ی سهم بازار و سودآوری هر شرکتی به قوت خود باقی مانده است.

قیمت یگانه عنصر درآمدزای ترکیب عناصر بازاریابی است.

سایر عناصر این ترکیب هزینه زا هستند. قیمت همچنین انعطاف پذیرترین عنصر ترکیب عناصر بازاریابی است.

قیمت برخلاف ویژگی های کالا و تعهدات شبکه ی توزیع به سرعت تغییرپذیر است.

همین طور قیمت گذاری مشکل شماره ی یکی است که مدیران بازاریابی بسیاری از شرکت ها با آن روبه رو می شوند،

به طوری که بسیاری از آن ها از عهده ی رفع آن برنمی آیند.

یکی از مشکلات جاری شرکت ها این است که برای حفظ میزان فروش خود به جای اینکه به خریداران اطمینان بدهند

« به ازای پولی که پرداخت می کنند فایده خواهند برد»،

قیمت های خود را کاهش می دهند. اشتباه دیگر این شرکت ها این است که هنگام تعیین قیمت فروش،

به جای فایده به هزینه توجه دارند و نیز در قیمت گذاری های خود سایر ارکان ترکیب عناصر بازاریابی را مد نظر قرار نمی دهند.

بعضی از مدیران به قیمت گذاری به عنوان دردسر نگاه می کنند و ترجیح می دهند به جای قیمت گذاری به سایر ارکان ترکیب عناصر بازاریابی بپردازند.

البته هستند مدیران لایقی که قیمت گذاری را ابزار کلیدی راهبردی برای ایجاد و حفظ فایده برای مشتری می دانند.

قیمت بر عملکرد شرکت ها تاثیر مستقیم دارد. به گفته ی یک کارشناس:

 

 

 

به گروه الکترونیکی‌ ما بپیوندید

کاربر محترم جهت عضویت در خبرنامه وبسایت، وارد کردن آدرس الکترونیک در این فیلد ضروری است. برای به دست آوردن آخرین اخبار و به روزرسانی اطلاعات ، ثبت نام کنید. نگران نباشید ، ما اسپم ارسال نمی کنیم!

    Go to Top