وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/02وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/02 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين25,230,5931,355,380,498,26642,596,4662,986,102,420207,882,448,337,3446,737,129,708
2امارات متحده عربي21,773,2491,081,973,285,83134,002,9383,774,695,183151,147,206,841,9654,906,313,737
3آلمان2,176,830693,473,613,97121,799,413731,768,94247,702,414,905,7251,546,244,221
4جمهوري كره13,812,576534,035,864,97616,745,975988,102,47269,876,884,914,0182,261,267,456
5ترکيه8,189,031429,666,175,85513,484,9891,153,553,77756,773,694,975,6741,839,304,468
6فرانسه668,931265,099,386,3768,318,64094,244,66022,366,407,101,176722,474,732
7هند2,727,045172,606,003,3205,425,0461,167,944,00742,250,206,466,0061,373,768,049
8سوئيس42,445145,823,702,2844,577,8982,288,581,25631,892,235,654,0941,030,564,648
9ايتاليا567,323124,785,075,9523,922,42796,395,65923,754,197,275,665767,573,850
10بلژيك368,189118,454,161,8843,706,61239,309,5466,793,682,553,857219,869,631
11دانمارك38,062110,823,456,2893,477,4489,787,6993,933,658,091,554127,407,666
12ژاپن1,207,79884,340,880,1042,655,48443,512,1508,583,862,147,680277,526,438
13يونان4,65059,953,574,6561,885,4789,022,486588,524,582,90118,944,944
14هلند284,20057,043,533,4151,783,4451,306,494,29819,819,151,732,519640,486,647
15اسپانيا3,294,48254,561,615,2501,709,622199,784,1956,931,014,917,338224,767,637
16تايوان724,94044,559,941,9751,400,207137,668,8089,729,863,156,767314,585,960
17مالزي1,112,97640,734,810,8961,276,984290,628,0568,525,453,544,165276,118,524
18اتريش1,292,88736,744,782,9031,154,256132,877,4706,024,410,583,447195,103,800
19ايرلند49,74036,614,654,0911,148,28114,840,2592,430,911,771,43278,731,978
20فدراسيون روسيه2,870,15631,541,082,194990,475996,039,23637,339,823,392,4571,209,266,627
 منبع گزارش  – گمرک جمهوری اسلامی ایران