وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/03وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/03 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين36,166,1631,757,472,751,68055,141,0413,022,268,583209,639,921,089,0246,792,270,749
2امارات متحده عربي20,644,969995,539,829,39231,382,9833,795,340,152152,142,746,671,3574,937,696,720
3مالزي58,716,949986,239,739,12530,788,905349,345,0059,511,693,283,290306,907,429
4آلمان1,827,741561,810,028,11517,663,472733,596,68348,264,224,933,8401,563,907,693
5جمهوري كره4,198,076442,648,682,20513,904,153992,300,54870,319,533,596,2232,275,171,609
6ترکيه6,420,287426,723,491,19213,392,4481,159,974,06457,200,418,466,8661,852,696,916
7فرانسه857,264309,227,591,4079,673,10495,101,92422,675,634,692,583732,147,836
8سوئيس781,765130,415,454,6064,090,0092,289,363,02132,022,651,108,7001,034,654,657
9هند2,525,659126,034,147,1333,964,1881,170,469,66642,376,240,613,1391,377,732,237
10بلژيك422,327102,292,497,6323,213,71739,731,8736,895,975,051,489223,083,348
11اتريش340,82598,932,703,1893,108,159133,218,2956,123,343,286,636198,211,959
12ايتاليا537,67197,887,612,4493,084,20196,933,33023,852,084,888,114770,658,051
13دانمارك22,40460,823,361,7871,909,0169,810,1033,994,481,453,341129,316,682
14برزيل1,116,71359,943,826,6071,881,0671,187,673,60320,279,870,052,678657,915,557
15ژاپن1,323,09354,608,976,2071,717,12444,835,2438,638,471,123,887279,243,562
16پاكستان1,341,22145,539,369,6351,428,875219,331,6876,801,293,547,744221,801,207
17كانادا88,78239,723,030,6601,278,4608,252,0471,058,921,592,10034,406,961
18تايوان603,76037,212,566,0831,165,677138,272,5689,767,075,722,850315,751,637
19اسپانيا931,75535,216,997,5281,105,506200,715,9506,966,231,914,866225,873,143
20فنلاند201,25733,687,962,0101,070,67822,754,3353,166,681,411,876102,461,565
 منبع گزارش  – گمرک جمهوری اسلامی ایران