وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/06وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/06 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين21,753,4252,393,165,992,91675,408,3812,986,688,254206,741,439,850,9316,700,292,514
2امارات متحده عربي15,887,428818,681,262,20125,674,4943,769,841,468148,384,830,467,0534,819,044,990
3آلمان8,130,213642,725,731,01820,357,004734,575,61747,228,082,973,9451,531,046,790
4جمهوري كره8,285,161449,195,837,11414,087,955977,760,51068,846,781,337,6232,228,471,982
5ترکيه7,846,206447,152,575,50313,988,2471,136,891,68456,215,551,389,4071,821,524,801
6سوئيس28,834,784216,081,056,9626,798,7062,297,764,87032,313,240,362,7291,043,974,120
7هند2,430,610141,025,463,7324,433,5041,103,790,77040,514,703,219,4011,318,527,765
8ايتاليا508,229124,764,814,9553,901,50394,086,44123,351,130,876,021754,864,866
9فرانسه183,553116,057,409,3743,627,15492,148,28321,525,496,290,604695,803,214
10فدراسيون روسيه7,717,31386,802,772,7932,718,354999,377,75437,294,281,997,0391,207,805,878
11هلند181,87271,061,853,2782,221,9991,285,388,96919,539,533,891,104631,633,338
12دانمارك15,02967,486,588,1722,117,8749,825,8894,091,562,500,482132,381,914
13تايلند1,231,64166,671,857,7622,091,559364,654,0156,133,124,767,980198,252,114
14سنگاپور1,725,39252,961,710,4981,671,388668,066,80811,264,250,108,549363,947,656
15برزيل352,08946,914,407,7411,468,0471,168,253,90120,179,418,434,310654,580,245
16ايرلند96,10936,754,750,9321,151,25914,683,3412,424,964,213,27078,537,916
17سري لانكا308,37135,349,376,0301,106,65030,381,9213,151,487,328,403102,042,595
18بلژيك392,06632,330,729,0941,015,20238,890,1566,638,825,296,293214,994,211
19اتريش846,13031,509,987,622992,526132,585,5406,015,462,062,487194,786,153
20تايوان390,18831,505,887,389988,628133,036,5379,448,818,736,242305,691,407
 منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران