وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/16وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/16 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين18,198,4622,482,910,202,81577,530,8633,107,946,376216,910,561,577,4367,019,420,304
2امارات متحده عربي16,112,8361,041,093,466,01232,592,1483,880,238,178154,796,050,294,9515,020,219,442
3آلمان70,029,371851,626,887,29026,583,404827,910,17550,443,315,110,1851,631,952,451
4ترکيه7,445,808557,639,299,68017,453,7821,183,011,04059,074,521,838,8281,910,951,601
5جمهوري كره5,155,917302,883,466,3849,450,3771,016,108,30372,133,839,024,4322,331,595,650
6فرانسه741,066241,857,840,3777,542,51695,584,45422,557,076,433,965728,000,437
7سنگاپور33,081,357216,214,607,4526,743,409779,506,03412,070,806,857,407389,126,975
8ژاپن2,118,656172,893,490,1035,429,72349,532,4868,789,390,243,060283,800,940
9اتريش190,819147,805,706,4744,643,592137,456,1316,549,281,309,549211,528,062
10انگلستان16,570,166148,231,653,1234,623,2081,200,926,04413,057,037,356,564420,125,115
11ايتاليا861,319136,489,490,2484,264,42498,030,51023,998,041,495,368775,100,499
12هند2,487,521135,254,856,5684,219,7221,167,923,24442,597,116,883,7261,383,785,696
13تايلند11,175,583121,611,967,1253,792,055409,171,8496,674,024,621,390215,140,585
14هلند253,544117,922,910,2523,692,7741,293,365,06620,087,252,278,650648,762,234
15بلژيك493,87987,779,449,8832,743,75277,628,0947,545,243,588,147243,291,322
16مالزي1,499,28973,423,782,5942,296,820349,561,9769,564,861,191,458308,540,859
17تايوان832,89069,878,829,2332,179,630138,496,6949,875,148,102,646319,015,532
18سوئيس810,46968,080,852,9982,124,6922,430,254,34734,697,275,700,9791,118,648,382
19فدراسيون روسيه5,359,25264,786,925,8242,023,8831,025,644,28037,595,018,530,0071,217,223,037
20اسپانيا4,073,65058,493,163,6581,830,919222,430,3467,097,497,488,750229,922,604
   منبع گزارش  – گمرک جمهوری اسلامی ایران