وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/18وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/18 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1امارات متحده عربي77,163,7391,585,391,827,82051,177,9773,976,100,886157,500,291,626,3285,106,507,559
2چين14,140,2311,457,344,329,60045,862,3473,144,587,288220,034,466,897,1277,117,319,912
3جمهوري كره7,181,672827,234,441,05025,802,7231,031,419,40273,458,022,241,2912,372,900,303
4ترکيه5,868,063349,995,760,38210,920,0241,211,579,36460,228,276,323,6241,946,959,269
5سوئد510,069195,551,253,0006,093,64817,444,8866,202,334,166,036200,909,183
6ژاپن881,562145,160,226,8724,554,51351,010,1299,066,091,517,016292,458,558
7آلمان670,387132,926,335,7304,157,271798,018,63351,089,321,355,7981,652,172,874
8فرانسه383,16689,370,251,0582,846,64596,609,11322,863,937,722,917737,724,700
9ايتاليا465,83062,168,252,8301,939,549100,033,07424,172,255,877,534780,541,503
10هند1,225,68257,898,000,3281,807,3921,173,254,03542,822,724,109,5061,390,850,044
11مالزي2,617,29553,765,476,2841,708,663352,383,2009,633,366,689,685310,710,088
12فيليپين1,813,97344,826,793,1101,396,865122,035,6372,996,902,064,34596,411,543
13فدراسيون روسيه4,987,14644,609,010,7141,394,0971,095,179,49638,096,653,139,1531,232,867,490
14سوئيس2,455,02332,974,409,5021,028,2822,473,109,23734,770,075,056,5331,120,920,765
15تايلند2,562,47232,439,247,1271,011,408413,485,9976,736,962,767,681217,102,402
16اسپانيا255,99932,181,721,4781,003,615222,978,6607,149,023,353,617231,529,831
17تايوان443,26630,398,440,301949,779139,709,2369,964,689,692,686321,814,428
18هلند84,20525,907,546,630807,4841,293,485,02520,157,505,652,120650,951,958
19ايالات متحده آمريكا28,07016,776,668,460532,944101,340,0144,390,894,794,685142,824,879
20پاكستان302,39310,628,440,092333,112231,415,2547,260,166,602,980236,300,454
 منبع  گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران