وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/21وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/21 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين14,366,9111,082,840,008,33533,810,4033,187,644,025222,707,680,242,3507,200,759,526
2امارات متحده عربي19,829,420951,798,123,47129,699,4134,120,366,056160,766,089,204,0375,210,856,830
3سنگاپور65,525,147909,112,737,22628,329,212850,393,64113,200,721,699,333424,347,717
4ترکيه11,954,086659,596,547,70620,626,5081,231,755,40861,248,075,442,5541,978,822,751
5جمهوري كره13,883,294560,091,774,54317,486,7431,049,176,13274,411,708,531,5002,402,666,669
6آلمان1,146,574350,833,805,98910,943,397799,988,90451,716,509,956,0241,671,789,558
7هند2,726,485213,501,283,8976,662,7221,177,999,71743,152,243,480,2811,401,135,070
8سوئيس937,699182,142,428,9445,677,2882,475,076,02035,065,723,095,1001,130,137,095
9ايتاليا703,747144,680,566,9614,522,488101,158,29624,419,533,019,548788,267,268
10انگلستان11,468,752143,567,230,4344,473,8531,217,391,11513,235,097,081,151425,676,206
11هلند174,22396,518,319,5363,010,5351,293,762,20020,324,742,679,690656,169,194
12فرانسه280,02688,852,395,1462,771,81397,986,15823,321,171,474,375751,990,559
13بلژيك921,85681,577,585,6222,542,46379,575,1647,843,027,684,221252,572,403
14فيليپين2,809,52769,618,665,3722,169,095126,508,4903,110,652,070,35899,955,832
15تايوان870,18957,750,082,3551,800,445141,468,54910,089,593,371,557325,709,322
16مالزي1,851,76248,729,490,9821,518,644355,224,5619,700,895,458,764312,814,671
17اندونزي1,868,20445,255,230,9361,410,216181,053,3313,475,769,780,058111,944,777
18سري لانكا331,54043,571,412,2961,357,16632,496,1683,355,349,512,886108,418,556
19تايلند3,639,99140,425,061,6481,260,219420,227,3396,827,532,722,007219,925,449
20روماني218,12232,799,913,1041,025,3657,832,758827,404,046,25726,635,125
 منبع  گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران