وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/23وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/23 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين13,494,1561,091,498,436,75634,069,7163,215,722,654225,364,249,723,7207,283,679,120
2جمهوري كره13,697,867689,319,509,44221,475,7341,068,321,30575,452,576,276,0372,435,117,273
3امارات متحده عربي9,028,071685,979,121,30321,378,8784,143,430,503162,272,403,985,4985,257,841,663
4ترکيه4,731,901318,687,360,5309,939,6341,246,141,18062,092,154,985,9462,005,145,198
5آلمان787,530257,940,544,8528,056,897834,157,85052,283,719,138,3321,689,498,222
6هلند35,972,579250,814,550,8967,818,1061,329,757,95120,634,006,084,565665,811,190
7فرانسه654,734176,769,314,1215,502,54499,222,19323,686,039,864,847763,354,571
8هند2,914,790148,169,303,9074,655,7981,185,057,55743,554,658,439,6351,413,763,065
9سوئيس24,76384,385,269,8442,629,1562,475,129,23635,217,185,821,5271,134,862,644
10ايتاليا337,43572,908,578,7612,271,281102,320,58324,701,391,889,333797,060,978
11اتريش497,08248,450,745,7801,515,927140,788,7066,838,649,138,975220,600,002
12دانمارك405,37446,095,124,8071,435,36910,605,7164,255,012,721,526137,480,149
13ايرلند171,36644,799,274,6891,395,18015,389,9902,618,960,674,23384,589,374
14ژاپن451,15841,465,741,5721,293,46051,920,7089,233,499,082,334297,692,222
15تايوان596,13237,008,098,9501,153,820142,992,50910,219,493,460,593329,761,160
16پاكستان907,48228,848,308,688901,378233,344,7357,328,564,117,614238,435,539
17بلژيك181,37128,817,830,365899,77479,841,4747,930,583,548,275255,300,321
18آرژانتين4,600,00022,720,688,000708,472266,469,2823,316,369,988,966108,498,964
19اسپانيا420,09321,523,246,881671,419225,703,5437,265,103,856,832235,150,711
20اسلووني1,05521,092,193,000656,0354,493,359525,806,713,39916,977,662
 منبع  گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران