وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/25وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/25 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1امارات متحده عربي14,238,910597,030,903,90218,614,8564,169,893,949163,945,832,520,8655,310,040,718
2چين10,567,124541,226,121,97616,863,5333,248,347,776227,267,981,960,2257,343,062,090
3آفريقاي جنوبي1,207,900339,566,533,50010,807,91810,916,314954,082,723,92030,598,785
4ترکيه5,296,174215,325,167,9096,734,4271,257,175,93562,723,971,192,3862,024,865,184
5جمهوري كره4,283,017205,513,915,1666,399,1431,079,373,89676,083,871,086,8832,454,785,971
6آلمان7,158,715120,086,876,6993,753,443833,535,40452,798,668,636,5061,705,568,541
7فرانسه330,287115,939,992,6863,606,16599,873,26323,929,246,704,089770,921,750
8ايتاليا183,23483,266,814,4782,594,717103,289,98624,914,063,728,139803,686,575
9برزيل650,06582,807,385,5292,580,3931,248,224,12621,879,598,066,384707,905,835
10هند770,20862,256,639,9491,942,4511,200,116,80744,069,700,762,6711,429,826,427
11عمان55,35056,105,016,2101,748,31089,258,0163,124,161,543,202100,469,528
12فيليپين2,231,87855,226,788,6851,718,605129,230,5373,179,333,912,879102,093,340
13فدراسيون روسيه6,309,50043,023,595,2801,340,6101,124,519,44938,371,644,741,4291,241,441,648
14سوئيس6,035,42038,143,763,9361,188,5232,519,051,65735,756,927,659,0321,151,670,270
15تايوان671,54537,620,200,9011,172,537144,299,40210,314,470,289,066332,721,040
16اتريش923,90420,120,969,764626,287142,432,5966,900,735,563,769222,537,523
17ويتنام92,15219,857,190,643617,6238,300,811699,311,697,93222,486,090
18سودان494,00016,958,996,250528,4665,416,512250,567,120,4358,056,938
19هلند131,91311,757,618,104366,8321,329,957,96620,654,675,434,650666,455,718
20مالزي326,64810,815,798,226337,282360,981,9619,906,373,855,730319,224,260
 منبع   گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران