وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/02وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/02 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين14,244,5011,242,120,470,47638,664,8883,322,702,573234,222,811,498,2617,559,980,021
2امارات متحده عربي5,989,362439,207,247,62813,649,9434,238,160,416168,063,168,239,5435,438,314,021
3جمهوري كره4,108,234274,583,553,8978,540,6331,120,957,06978,521,635,266,6812,530,657,573
4ترکيه6,369,254260,494,572,3878,108,9321,288,937,56864,726,042,677,7982,087,284,348
5سوئيس15,921,497126,884,741,9203,971,7622,709,379,38838,712,710,745,9511,243,692,900
6سوئد417,350120,726,036,0243,746,23118,633,4646,560,494,344,488212,045,695
7هند1,896,71093,827,381,4992,923,2301,246,208,62545,118,444,429,4361,462,484,946
8آفريقاي جنوبي174,18456,937,719,4001,775,42011,249,9181,045,247,716,37633,439,916
9تايوان746,40352,085,131,6091,621,377147,860,57410,588,282,089,622341,239,741
10ايتاليا200,46548,742,547,6971,516,296105,780,68325,375,315,996,176818,038,783
11فدراسيون روسيه6,860,79247,934,740,1081,492,9361,147,235,11838,553,932,012,5051,247,119,002
12هلند181,26738,014,817,2681,180,6461,394,643,26221,243,137,508,012684,783,024
13فيليپين1,464,42936,861,239,5791,144,891136,704,5603,365,705,953,027107,880,393
14آلمان345,60732,364,671,3181,007,997839,343,19953,950,799,790,6021,741,540,137
15فرانسه85,25425,094,243,761780,425102,361,97824,737,815,531,768796,156,881
16بلژيك230,49121,958,932,131684,19281,849,9288,182,675,928,243263,148,851
17اسپانيا2,068,27419,467,914,511609,968232,903,7377,502,737,180,137242,566,889
18ايالات متحده آمريكا274,61915,688,113,628487,173102,774,0914,560,811,779,941148,116,354
19سنگاپور2,820,31014,582,412,855453,560859,194,18713,395,556,187,328430,414,164
20اندونزي201,02013,457,984,392418,552191,305,9923,686,386,538,431118,499,083
منبع  گزارش  – گمرک جمهوری اسلامی ایران