وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/05وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/05 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين13,875,930968,725,927,04430,148,6223,353,526,565238,262,855,547,0297,686,375,142
2امارات متحده عربي9,897,098795,576,172,63324,731,5143,968,366,903160,596,801,819,9255,204,200,742
3سوئيس72,661,527547,002,863,19116,975,3772,365,177,74733,721,717,437,7001,087,738,583
4فرانسه981,499510,312,920,34716,023,44098,535,68123,637,786,563,178761,984,129
5جمهوري كره4,135,618452,833,920,52614,076,4021,108,906,11779,418,118,581,5482,558,683,767
6هند8,857,932430,618,294,99113,410,0181,264,080,30946,407,938,000,6671,502,728,883
7ترکيه4,841,071321,441,556,6869,978,0621,262,897,95363,824,518,598,7592,058,987,301
8آلمان1,682,833320,037,643,6709,949,468832,129,91856,091,406,642,2971,809,093,813
9سنگاپور18,419,767159,259,223,9334,963,662693,502,56711,748,877,811,912379,081,197
10ايتاليا561,82295,694,803,0582,980,273109,468,82124,792,756,188,879799,659,817
11انگلستان321,82084,611,389,9852,621,8101,013,253,72411,680,705,204,704376,834,864
12سري لانكا607,88682,538,470,2852,567,58035,089,8543,634,769,718,765117,123,546
13هلند192,35061,273,357,4261,903,1781,290,452,90820,587,025,615,515664,391,254
14ژاپن180,93459,282,447,0821,849,05854,435,57310,086,680,495,605324,371,836
15فدراسيون روسيه7,430,00255,521,700,5941,726,6911,377,374,35741,022,713,186,5721,324,292,646
16اسپانيا260,92345,476,579,3361,416,135209,854,5837,422,449,769,110240,054,252
17تايوان639,47538,240,411,6541,187,207150,295,53110,812,007,888,867348,229,775
18اتريش1,300,12934,944,974,2871,087,303134,349,9266,924,687,324,747223,296,187
19ويتنام171,73829,470,293,938914,9519,385,014832,091,685,84726,623,970
20قزاقستان5,403,75127,861,862,383866,260326,587,8072,926,142,856,13893,594,369
 منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران