وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/07وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/07 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين25,624,8682,051,537,941,37864,625,0023,397,429,624241,610,091,948,3277,791,254,622
2جمهوري كره6,423,082870,570,099,21726,980,8921,122,480,91380,614,051,932,9082,595,779,352
3امارات متحده عربي3,569,582532,836,133,65616,551,2223,982,065,538162,094,616,499,0975,250,745,750
4ترکيه6,986,169408,668,780,23512,688,4021,273,902,05564,471,626,532,8472,079,076,246
5آلمان1,887,571342,134,006,77410,642,453834,958,01056,680,303,587,9511,827,401,326
6هلند35,117,045251,479,538,9017,785,0301,325,696,77420,878,528,483,593673,419,353
7فرانسه619,690134,347,791,5574,161,85799,501,83723,874,584,704,013769,354,985
8ايتاليا367,841112,644,533,8333,498,187111,223,61725,116,967,706,051809,714,306
9هند1,268,237103,535,459,2563,212,6921,269,430,03346,760,424,910,9631,513,694,161
10سوئيس115,97497,820,366,6193,066,4552,429,816,42834,293,377,619,9831,105,516,715
11پاكستان2,309,21679,597,014,7282,471,578243,741,5947,779,834,817,809252,503,183
12تايوان788,96978,753,843,7002,443,252151,526,99010,934,180,144,646352,021,465
13اسپانيا2,358,17073,407,556,8992,291,449214,372,3427,531,745,815,439243,459,621
14برزيل616,81167,701,098,2572,102,2281,640,772,47925,935,952,679,247835,773,632
15اتريش1,992,36165,077,424,1892,018,962141,756,7587,122,740,158,508229,433,497
16فدراسيون روسيه5,775,05247,941,396,7431,487,7041,396,122,93441,168,365,307,2151,328,821,681
17كويت240,91041,876,700,8161,298,5377,164,1701,260,675,384,69940,487,739
18ژاپن268,33931,864,262,113987,68354,795,86010,131,996,744,379325,777,453
19گرجستان301,47026,360,793,891823,84833,552,399957,183,839,31730,651,690
20عمان319,46022,801,728,582710,60289,412,0593,123,002,301,821100,424,856
منبع گزارش :  گمرک جمهوری اسلامی ایران