ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين8,891,882779,633,648,14824,583,0202,833,047,444196,753,854,267,4726,386,440,846
2آلمان1,264,407636,186,108,35520,305,923709,409,78244,641,269,392,3011,449,585,068
3امارات متحده عربي12,497,531518,537,777,45116,508,5413,618,366,203143,083,283,785,5544,652,465,155
4جمهوري كره4,355,756279,470,232,6578,805,601929,811,51165,295,744,813,1392,117,099,446
5هند1,060,997260,273,207,9178,231,0641,101,266,80339,598,907,611,9101,289,754,108
6ترکيه3,761,960192,082,187,3226,056,6381,085,370,75253,519,398,765,2821,736,987,669
7هلند6,43278,675,002,0452,500,6371,232,224,59718,758,039,476,412607,082,077
8تايوان754,57668,213,309,0852,150,114127,742,2068,974,934,122,761290,838,974
9فيليپين1,962,95549,022,396,4411,541,730100,415,1962,460,001,237,02679,630,000
10اندونزي2,175,80742,062,039,4581,326,340156,446,4382,955,479,153,22195,682,585
11فرانسه237,11340,352,233,8201,269,22090,533,28820,943,605,423,410677,746,803
12تايلند3,153,97134,537,818,2811,087,697361,192,0705,912,735,431,512191,348,483
13ژاپن443,71032,225,756,1131,015,85440,339,6868,031,839,685,623260,131,803
14مالزي888,76730,554,425,737970,502255,023,6097,571,179,827,636246,009,186
15ايتاليا168,89828,149,541,963885,98589,711,37020,299,940,348,355658,980,121
16گرجستان18,85021,061,846,000667,30227,296,490786,058,983,51625,341,720
17اتريش369,24220,931,156,466659,945129,072,9455,770,744,602,940187,124,899
18فدراسيون روسيه1,186,72718,725,026,725592,281961,710,59935,616,766,155,2081,155,169,470
19اسپانيا2,913,03818,048,734,723568,435176,235,3346,379,936,421,047207,391,127
20برزيل138,95216,932,105,854534,1061,129,681,41119,318,888,307,848627,259,888
  منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران