وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/16وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/16 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين7,119,149653,211,255,69320,243,5673,520,419,146251,112,156,968,0748,086,097,165
2امارات متحده عربي6,950,384431,858,873,81613,391,7374,273,601,635171,117,555,897,9215,536,818,566
3هلند13,120,088358,777,263,24311,132,8861,410,551,75522,023,411,185,144708,954,677
4جمهوري كره3,677,937243,342,662,0797,546,8891,163,394,82883,628,677,342,9522,689,463,859
5ترکيه3,853,625232,615,747,1777,200,6631,319,526,28367,266,794,657,2472,165,699,188
6سنگاپور4,668,552117,754,228,7243,657,791715,276,12612,135,659,414,875391,077,259
7هند1,864,57473,629,822,4412,278,9391,289,269,68547,972,661,966,2471,551,345,986
8آلمان380,13065,029,870,9562,020,292845,070,45258,737,104,645,3181,891,361,787
9قزاقستان9,621,66551,671,123,3561,604,594344,343,0223,018,542,466,94396,462,476
10تايوان895,50544,167,427,9831,370,330158,299,92911,330,567,283,463364,314,021
11برزيل246,55428,809,222,410891,3741,710,962,67127,169,283,336,300873,941,103
12فدراسيون روسيه2,595,75625,543,120,612792,5091,430,990,64541,560,760,277,5761,340,985,136
13فرانسه75,05916,483,390,664511,619102,167,05224,772,072,525,844797,158,666
14مالزي236,09211,821,639,281365,452400,208,17111,159,469,414,632358,260,221
15عمان133,72511,524,937,088356,58889,725,3203,167,492,776,214101,804,311
16هنگ كنگ3,02910,404,734,200321,65073,099,0312,136,801,123,86469,154,173
17كويت86,8199,315,569,820289,0707,380,4371,391,981,027,95944,567,392
18سوئيس1,0419,226,279,688285,2192,564,868,34235,681,819,184,3781,148,568,516
19ژاپن2,0898,170,227,058253,30058,455,57410,684,260,599,760342,966,398
20ايتاليا62,1325,804,639,651180,985113,957,25625,763,396,760,305829,792,437
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران