وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/22وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/22 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين14,879,9651,252,840,815,43439,483,5712,848,044,367198,014,605,883,3586,426,173,679
2جمهوري كره5,991,698773,076,903,09424,383,964935,803,20966,068,821,716,2332,141,483,411
3امارات متحده عربي13,486,820672,062,553,85521,174,0133,640,708,204143,765,730,530,7344,673,965,776
4ترکيه4,820,798290,936,550,4879,167,2251,090,129,91953,799,065,132,1331,745,797,746
5آلمان6,162,788251,945,324,9057,939,074715,572,57044,893,214,717,2071,457,524,142
6سوئيس17,013,633246,018,536,7017,762,8602,163,735,59130,466,570,367,647985,744,017
7فرانسه431,363159,415,962,5275,015,81890,964,65121,103,021,385,938682,762,621
8ژاپن448,203149,750,930,1514,712,27740,787,8898,181,590,615,774264,844,080
9هند2,148,578122,702,559,6423,869,8331,103,427,71539,722,176,720,1521,293,641,792
10ايتاليا477,86891,488,074,7762,881,97890,189,23720,391,428,423,130661,862,099
11هلند3,366,80477,219,374,1912,432,0051,235,591,41718,836,211,086,602609,544,350
12تايوان669,84962,502,616,8721,967,302128,412,0559,037,436,739,633292,806,276
13تايلند3,593,17657,200,218,1471,799,988364,785,2475,969,935,649,659193,148,471
14اتريش137,04853,490,339,0201,682,479129,209,9935,824,234,941,961188,807,378
15عمان97,88352,323,043,8401,642,15887,677,5422,954,765,031,46995,205,564
16فدراسيون روسيه5,904,08850,732,740,4481,596,271967,614,68735,667,498,895,6561,156,765,742
17ايرلند231,10948,622,619,4231,530,82514,554,5412,356,227,257,88676,386,228
18فيليپين1,831,12444,864,774,7081,410,975102,264,3202,505,352,505,83481,056,276
19ايالات متحده آمريكا9,12741,799,738,6251,317,05699,160,9304,124,943,535,056134,502,058
20اسپانيا124,73630,164,776,267950,053176,360,0696,410,101,197,315208,341,180
 گزارش منبع – گمرک جمهوری اسلامی ایران