وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/23وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/23 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين13,554,6141,169,582,716,85236,917,3332,861,598,981199,184,188,600,2106,463,091,012
2هند33,741,8311,044,769,493,20433,465,7841,137,169,54640,766,946,213,3561,327,107,576
3امارات متحده عربي18,773,258747,499,879,98423,552,2323,659,481,462144,513,230,410,7184,697,518,008
4جمهوري كره4,885,739746,372,415,48123,490,270940,688,94866,815,194,131,7142,164,973,681
5هلند69,844,584549,850,472,96517,305,9101,305,436,00119,386,061,559,567626,850,260
6فرانسه316,684293,935,243,2189,251,42191,281,33521,396,956,629,156692,014,042
7سوئيس31,415,821279,915,936,0648,828,0652,195,151,41230,746,486,303,711994,572,082
8ترکيه4,759,618255,289,935,4058,040,0751,094,889,53754,054,355,067,5381,753,837,821
9آلمان707,353176,149,134,9895,545,855716,279,92345,069,363,852,1961,463,069,997
10تايوان1,765,353117,739,858,2303,711,187130,177,4089,155,176,597,863296,517,463
11مالزي2,529,58693,373,755,8912,952,791257,873,3507,673,364,682,076249,239,345
12ايتاليا551,88481,727,647,1412,573,25890,741,12120,473,156,070,271664,435,357
13سنگاپور3,260,39361,810,637,2381,943,914662,622,93211,167,161,268,857360,896,505
14تايلند3,805,80554,817,063,6421,724,793368,591,0526,024,752,713,301194,873,264
15اسپانيا1,629,22046,927,423,0111,480,002177,989,2896,457,028,620,326209,821,182
16آذربايجان5,167,95743,904,962,9091,382,675113,258,0481,099,520,804,45035,750,915
17بلژيك409,18238,934,078,6981,224,72136,725,2576,325,648,807,116205,164,522
18لبنان20,63435,927,355,6361,134,3911,568,867471,046,192,19615,310,846
19ژاپن87,57234,322,741,2261,080,75340,875,4618,215,913,357,000265,924,833
20اتريش883,24434,084,913,4211,072,614130,093,2375,858,319,855,382189,879,992
 منبع  گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران