وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/25وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/25 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1فدراسيون روسيه11,314,9851,277,450,399,83540,141,531980,269,76136,962,294,782,2961,197,453,062
2چين19,504,8591,156,227,849,54336,705,3042,892,307,059201,417,275,630,3546,533,754,451
3امارات متحده عربي18,424,2111,044,968,114,88532,902,7103,687,263,027146,546,794,379,7234,761,506,392
4جمهوري كره4,114,954419,501,706,66313,229,262950,002,24967,536,638,394,9642,187,725,326
5ترکيه8,679,494378,848,013,02311,907,9171,108,614,58554,772,244,969,8011,776,421,323
6هند1,624,768214,633,641,3986,756,4101,142,095,00841,134,520,357,9971,338,684,549
7آلمان1,191,115214,661,888,7356,755,090718,365,30845,420,351,223,6191,474,128,572
8ايتاليا670,614211,277,389,8756,653,09392,210,05820,759,724,170,915673,458,178
9بلژيك557,779187,200,976,3405,883,41137,337,3416,537,583,481,730211,829,861
10مالزي5,176,172119,879,190,6383,783,169269,325,0297,955,135,759,273258,138,578
11تايوان1,791,402115,976,962,3413,647,745132,930,2299,363,557,853,323303,072,579
12سوئد124,35598,488,326,7683,161,42715,664,4795,675,541,348,756184,482,494
13عمان408,67490,347,222,1432,841,31788,210,1463,074,710,226,56298,976,359
14سوئيس4,020,86578,939,670,1352,481,9062,199,218,70530,854,766,638,298997,978,085
15انگلستان160,04170,900,681,5932,237,708995,243,57511,112,464,485,818359,033,014
16برزيل396,79653,744,578,7631,692,6201,130,588,80419,431,543,015,972630,807,097
17فيليپين1,999,06248,990,573,7051,539,278104,869,6182,569,387,375,79383,068,682
18اسپانيا5,121,11148,179,603,5121,516,354185,879,0016,618,032,189,709214,921,141
19پاكستان1,431,93545,133,435,9441,422,605216,276,7806,690,533,372,721218,320,777
20دانمارك5,41244,046,974,5101,385,1789,623,9123,782,798,382,303122,662,790
 گزارش منبع  گزارش  – گمرک جمهوری اسلامی ایران