وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/27وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/27 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیفکشور طرف معاملهوزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)وزن خالص (کیلوگرم)ارزش (ریال)ارزش (دلار)
1چين15,288,3121,144,149,782,53735,964,1452,932,246,233204,321,472,973,3196,625,199,058
2امارات متحده عربي15,572,625723,843,257,98622,777,5573,726,128,109148,321,904,306,0294,817,418,888
3جمهوري كره3,512,512292,282,174,9279,181,770957,960,04468,093,402,940,7802,205,222,171
4ترکيه5,133,295231,123,302,0907,263,1651,119,778,62755,434,582,479,6381,797,242,070
5سوئيس10,474,093176,995,357,9385,569,2182,217,143,44531,113,563,928,8791,006,119,700
6آلمان1,347,905167,023,846,9435,256,661722,526,05645,939,793,850,8081,490,478,420
7هند2,179,701113,283,715,1713,563,7441,148,826,41541,490,068,234,4671,349,870,122
8مالزي2,351,41784,923,752,7632,679,100273,722,7648,093,184,449,406262,494,339
9تايوان953,91979,473,168,8622,499,329134,912,6569,528,159,306,984308,247,589
10ايتاليا421,54971,005,827,8372,232,54293,306,06621,019,302,907,886681,637,733
11فدراسيون روسيه7,873,90962,077,353,5531,950,486989,832,96237,049,313,253,6131,200,187,255
12برزيل442,95956,322,959,0811,770,4471,131,288,05619,518,473,753,151633,539,493
13بلژيك111,95155,936,111,7911,758,66037,673,7806,613,179,988,425214,213,224
14اسپانيا1,749,34633,884,652,7311,065,451194,613,4116,763,257,831,686219,498,495
15تايلند3,114,83532,672,653,3901,025,697376,620,8366,185,294,516,943199,927,634
16اندونزي911,11423,133,202,619726,885162,712,8413,035,686,389,02798,205,206
17انگلستان921,69014,958,371,799470,013996,688,72811,157,206,204,331360,439,525
18آذربايجان1,512,06011,856,603,332372,832117,144,8561,124,924,450,15936,549,628
19اتريش446,26710,657,382,216334,986131,232,8975,929,586,855,768192,122,370
20سري لانكا92,5009,594,750,574301,67429,018,2333,050,397,160,65698,863,677
  منبع  گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران