www.falateghareh.com

تعریف نگهداری:

مجموعه فعالیتهایی كه بطور مشخص و معمولاً بصورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی تجهیزات و تأسیسات انجام و با این كار قابلیت اطمینان و بهره برداری بهینه افزایش، که به اینها، فعالیتهای نگهداری می گویند.

 

تعریف تعمیرات:

شامل مجموعه فعالیتهایی است كه بر روی دستگاه های تولیدی كه دچار

خرابی و یا از كار افتادگی گردیده، انجام می شود تا آن را به حالت آماده و

قابل بهره برداری باز گردانده و در جهت انجام وظیفه ای كه به آن محول

شده ، آماده گردد.

 

تعریف نگهداری و تعمیرات :

نگهداری و تعمیرات عبارتست از مجموعه ای از فعالیتهای مختلف كه به منظور حفظ و بقاء قطعات ، تجهیزات و ماشین آلات ونیز صیانت از سرمایه و دارائی هائی كه در صنعت به كار می رود،  تا حتی الامكان از بروز حوادثی كه منجر به خرابی دستگاهها و وقفه در فرآیند تولید آنها می گردد جلوگیری نماید.

 

تعمیرات و نگهداری (نت)

هنگامی كه سازمان قصد انتخاب و انتقال فن آوری را دارد، می بایست فناوری را از جهات مختلف مورد ارزشیابی قرار دهد و سه عامل استراتژی،ساختار و فن آوری نیز باید سازگار باشند . به ویژه هنگامی كه شرایط یا اوضاع به صورت رقابتی تغییر كند .سازمانی كه نتواند از فنآوری مناسب استفاده كند و یا نتواند بین استراتژی و ساختار سازمانی هماهنگی لازم را برقرار كند، نمی تواند در این رقابت پیروز میدان باشد. رقابت شدید به همراه فناوری پیشرفته و رو به رشد كنونی ، تغییرات زیادی را در دورنمای صنعت برق پدید آورده است.  به طور پیوسته محصولات ، روش ها ، فرآیندها و سیستم های جدیدی ابداع و مورد بهره برداری قرار می گیرند. در حال حاضر به دلیل ضعف و نارسایی سیستم مناسب جامع نگهداری ، عدم مراقبت صحیح و انجام تعمیرات به موقع دستگاهها و تجهیزات ، ضایعات بزرگی در اغلب صنایع رخ می دهد. لذا وجود یك سیستم جامع و برنامه ریزی شده نگهداری و تعمیرات بهره ور از آن ، ضروری و لازم است كه كنترل مستمر و اطلاع كامل از اوضاع و احوال و نحوه عملكرد مجموعه فعالیت ها را ممكن می سازد . در نتیجه ارایه مطلوب ترین خدمات نگهداری و تعمیرات و اتخاذ بهترین روشها برای تداوم كار با هزینه كم امكان پذیر می گردد.

www.falateghareh.com

 

نگهداری و تعمیرات صحیح علمی و برنامه ریزی شده با روش های نوین جهانی

مستقیما به روی بهره وری، كیفیت ، هزینه های مستقیم تولید، انتقال، قابلیت اطمینان و سود آوری اثر می گذارد؛ لذا تلاش برای تدارك ارتقاء نگهداری و تعمیرات و بهبود مستمر آن در هر موَسسه وسازمانی به ویژه در شبكه های توزیع ، شبیه به جنبشی است كه تحولی مهم و تعیین كننده را در فضای آن بوجود می آورد و حداقل در بخشهای صنعتی هیچ كس را یارای اعلام بی نیازی از آن نیست .

 

  ضرورت و اهمیت نگهداری و تعمیرات

اهدافی كه در سیستم های نگهداری و تعمیرات موجود بوده و در واقع بیانگر اهمیت برنامه ریزی

نگهداری و تعمیرات صحیح و عملی می باشد،  به شرح ذیل است :

افزایش عمر دستگاه ها و تجهیزات و در نتیجه افزایش كارآیی سیستم.

افزایش اثر بخشی برنامه های تعمیراتی و هدفمندی عملیاتی.

 

مدیریت

ارتقاء سطح بهره وری .

كاهش ساعات بیكاری و توقف دستگاه ها.

جلوگیری از ضایعات جبران ناپذیری مادی – معنوی، انسانی و ارتقاء سطح ایمنی كار و محصول.

كاهش هزینه های بهره برداری یا هزینه های تولید .

كاهش هزینه های ناشی از مصرف قطعات یدكی.

امكان پیش بینی میزان و زمان مصرف قطعات .

امكان بازسازی ، بازیابی و مصرف مجدد قطعات.

بهبود كیفیت كار و كیفیت عملیاتی سیستم .

بهبود كیفیت محصول و یا خدمات.

 

 اهمیت موضوع

در یك سازمان ، نگهداری و تعمیرات نقش كلیدی در تمامی جنبه های فیزیكی، مالی و رقابتی محسوب می گردد. تعمیرات برای حفظ وظایفی است كه برای هر دارایی تعریف می شود.

از این رو، اهمیت حیاتی و راهبردی نگهداری و تعمیرات به طور روزافزونی برای صنایع

مختلف برجسته و نمایان می شود . در اینجاست كه نیروی انسانی متخصص، در زمینه های

نگهداری و تعمیرات را با فرصت ها و چالش های بزرگی مواجه ساخته و نیاز به تحولات رفتاری را پر رنگتر و حیاتی تر می سازد.  در این میان ، نیازبه تغییر و تحول در برنامه های نگهداری و تعمیرات به گونه ای كه بتواند سازمان را در پیكار در رقابت جهانی یاری دهد ، نقش تعیین كننده ای خواهد داشت.

در گذشته ، هدف از فعالیت های تعمیراتی، بهینه كردن قابلیت دسترسی تجهیز با حداقل هزینه بوده است. در حالی كه دیدگاه های جدید فعالیتهای نت، بر اثرات اشكال در بخش تجارت، بازدهی ، كیفیت محصول وخطرات ایمنی و زیست محیطی تاكید دارند.

درتعمیر و نگهداری به روش سنتی، تعمیر و نگهداری به صورت دوره ای وطبق یك برنامه از پیش تعیین شده انجام می گیرد. در بعضی موارد حین یا بعد از انجام تعمیرات دوره ای، اشكالات مختلفی در سیستمتولید ایجاد می شود. در بسیاری موارد دلیل علمی قابل قبولی كه توجیه كننده بهترین فاصله زمانی دوره تعمیر و نگهداری تجهیز باشد وجود ندارد. اما در روش های نوین و جدیدِ تعمیر و نگهداری، نحوه انجام تعمیر و نگهداری تجهیزات طبق برنامه زمان بندی دیگری و توسط كارفرما تعیین می شود. شركت ها به دنبال این هستند تا بر اساس دیدگاه مهندسی و دلایل علمی، فواصل دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات را تا حد ممكن افزایش دهند تا علاوه بر پائین آوردن هزینه تعمیر و نگهداری، احتمال آسیب به تجهیزات ، ضمن انجام تعمیرات دوره ای نیز كاهش یابد. شركت ها قادر خواهند بود معیارها و سیاست های بهینه سازی تجهیزات در شركت خود را با شركت های دیگر مقایسه و اصلاح نمایند.

 www.falateghareh.com

اهمیت و ضرورت استفاده از سیستم های نوین نگهداری و تعمیرات بر هیچ كس پوشیده

نیست. نگهداری به موقع و صحیح از دستگاه ها و همچنین رفع نقایص و خرابی ها، (تعمیرات به هنگام) ، عامل اصلی پایداری، حفظ و تداوم تولیدات است.

دراین راستا، ابعاد كارفرمایی، پیمانكاری و محیطی به همراه موُلفه هایی همچون رهبری، برنامه ریزی، سازماندهی، كنترل و سایر مولفه های دیگر می تواند نقش به سزایی در عملكرد برنامه های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به دنبال داشته باشد. با عنایت به اهمیت و ضرورت اشاره شده ، موضوع اساسی بررسی عملكرد سیستم نگهداری و تعمیرات(نت) پیشگیرانه با رویكرد بهره برداری بهینه درسیستم تولید می باشد و به عبارت دیگر، با شناسایی مشكلات و تنگناهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دستگاه های تولیدی، راهكارها و پیشنهادهایی برای تغییر وضع موجود و رسیدن به وضعی مطلوب تر، ارایه نماید.

 

www.falateghareh.com