آمار معاملات فیزیکی بورس

معاملات پلی اتیلن ترفتالات