شرکت لیپتون

شرکت لیپتون شرکت لیپتون لیپتون یک برند چای بریتانیایی-آمریکایی است