دستگاه بادکن SIG Corpoplast Blowmax 18

ظرفیت: 28.000 ،، سال ساخت:2004