آمار معاملات فیزیکی پتروشیمی در بورس

واردات خط تولید قوطی کن Can, خط بسته بندی قوطی کن Can, خط تولید کن