دستکاه بادکن پت PET

دستکاه بادکن پت PET مگ پلاستیک با ظرفیت ۶۰۰۰